صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی اسنوا

صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی اسنوا ونچرز

در شصتمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری )ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی ( و با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری)آقای دکتر محمدعلی زلفی گل...
سرمایه‌-_گذاری,سرمایه_گذاری_خطرپذیر,سرمایه_گذاری_خطرپذیر_شرکتی, ,CVC, ,جذب_سرمایه_شرکت,جذب_سرمایه_استارت‌آپ,سرمایه_گذاری_استارت‌آپ_اکوسیستم_فناوری, CVC_ایران ,تجاری‌_سازی_نوآوری,اقتصاد_نوآوری,تجاری_سازی_نوآوری_فناوری,تبادل_فناوری,ونچر_کلاینت, ,venture_client ,corporate_venture_capital ,هلدینگ_مالی_اعتماد ,گروه_توسعه_سرمایه_گذاری_انتخاب ,اسنوا ,اسنوا_ونچرز ,سرمایه_گذاری_استارت‌آپ ,سرمایه_گذاری_جسورانه ,سرمایه_گذاری_پرریسک ,VC ,صندوق_سرمایه_گذاری ,صندوق_سرمایه_گذاری_خطرپذیر,

در شصتمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری (ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی) و با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری(آقای دکتر محمدعلی زلفی گل)، دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری (آقای دکتر وحدت)، تمامی اعضا کارگروه و مدیران ارشد گروه سرمایه گذاری انتخاب، مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی گروه انتخاب با نام اسنوا ونچرز صادر گردید. سهامداران صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذار
خطرپذیر شرکتی اسنوا ونچرز را شرکت انتخاب الکترونیک آرمان، شرکت دانش بنیان پیشتازان نوین مکعب سبز سپاهان و شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان تشکیل میدهند.

مطالب مرتبط

به بالای صفحه بردن