صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی اسنوا

نشست همکاری با صندوق سرمایه گذاری ایجاد

صندوق ایجاد یک سرمایه‌گذار سهام دار خصوصی(PE)  است که در سال ۱۳۹۹ با سرمایه گذاری موسسه دانش بنیان برکت تاسیس شده است، اما به صورت مستقل و با مدیریت خصوصی فعالیت می‌کند.

صندوق ایجاد یک سرمایه‌گذار سهام دار خصوصی(PE)  است که در سال ۱۳۹۹ با سرمایه گذاری موسسه دانش بنیان برکت تاسیس شده است، اما به صورت مستقل و با مدیریت خصوصی فعالیت می‌کند. صندوق ایجاد بر روی استارتاپ ها و شرکت های تولیدی مرحله نیمه عمده، با هدف پر کردن شکاف تولید پروتوتایپ و تولید عمده سرمایه گذاری میکند. در راستای ایجاد همکاری مشترک بین صندوق اسنوا ونچرز و صندوق ایجاد، جلسه مشترک با حضور رئیس هیات مدیره صندوق ایجاد و مدیرعامل صندوق اسنوا ونچرز برگزار گردید. برگزاری رویدادهای مشترک، هم سرمایه گذاری در طرح های مشترک، همکاری در عرصه بین الملل و استفاده از ظرفیت های شناسایی شده توسط طرفین از مهمترین مواردی بود که در جلسه مورد بحث و توافق قرار گرفت.

مطالب مرتبط

به بالای صفحه بردن