پرش لینک ها

سرمایه های انسانی

صندوق اعتماد سازان نوآور انتخاب

اعضای هیات مدیره صندوق

اعضای هیات مدیره اسنوا ونچرز

فهیمی

دکتر محمد حسین فهیمی

رئیس هیات مدیره

تملکی

دکتر حسین تملکی

نائب رئیس هیات مدیره

کسایی

مهندس غلامحسین کسائی

عضو هیات مدیره

دکتر امیر الحاجی

مدیرعامل

مدیران کمیته ها

مدیران کمیته های اسنوا ونچرز

دکتر فرهاد تیموری

مدیر کمیته ارزیابی و سرمایه گذاری

مشاورها

مشاورین اسنواونچرز

دانیالی

محمد دانیالی

مشاور مالی

دکتر مهران کرمی

مشاور توسعه کسب وکار

دکتر شماعی زاده

آقای شماعی زاده

مشاور سرمایه گذاری

کارشناسان صندوق

بازوی پرتوان اسنوا ونچرز

مهندس حامد فارسی​

کارشناس توسعه کسب و کار

مهندس امیر ثابت

کارشناس تحلیل کسب وکار

محمد پناهی

کارشناس سرمایه گذاری

مهندس اعظم رجایی

کارشناس طرح ها

مهندس مهدی صباغ

کارشناس ارزیابی حوزه فناوری

رحمانی

مهندس حمید رحمانی

کارشناس ارزیابی حوزه نوآوری

icon-2

مهندس امیرحسین صرامی

کارشناس تولید محتوا

مهندس مسعود پورحیدر

مسئول دفتر اسنواونچرز

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
Home
Account
Cart
Search
مشاهده
کشیدن