پرش لینک ها

سبد سرمایه گذاری

صندوق اعتماد سازان نوآور انتخاب

پرتفوی اسنوا ونچرز

پرتفوی صندوق اعتماد سازان نوآور انتخاب متشکل از رزومه ی موفق این صندوق در سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی میباشد.

نام شرکت: پیشرو فناور نانو تاو آسیا

نام تجاری: پنتا پلاسما

نام وبسایت: pantaplasma.com

نام شرکت: فناوری و تدبیر هومان

نام تجاری: دان Done

نام وبسایت: done.tech

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
Home
Account
Cart
Search
مشاهده
کشیدن