پرش لینک ها

ساختار سازمانی

صندوق اعتماد سازان نوآور انتخاب

گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب
هلدینگ مالی اعتماد
هیات مدیره صندوق
مدیرعامل
  1. مدیران پروژه
  2. مشاوران
  1. کمیته ارزیابی و سرمایه گذاری
  2. کمیته کنترل و پایش
  3. کمیته مالی و حسابداری
این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
Home
Account
Cart
Search
مشاهده
کشیدن