پرش لینک ها

خدمات توانمندسازی

صندوق اعتماد سازان نوآور انتخاب

خدمات توانمندسازی

توانمندسازی استارت آپ‌ها و واحدهای فناوری ابزار مهمی برای توسعه کسب و کار آنها در حوزه فناوری و نوآوری کشور است. برگزاری دوره‌های آموزشی هدفمند، حمایت از مراکز نوآوری و شتابدهنده‌های تخصصی، برگزاری کارگاه‌های مهارتی از مهمترین اقدامات صندوق در حوزه خدمات توانمند‌سازی میباشد.

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
Home
Account
Cart
Search
مشاهده
کشیدن