پرش لینک ها

صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی اسنوا ونچرز

صدور مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی اسنوا ونچرز

در شصتمین جلسه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری (ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی) و با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری(آقای دکتر محمدعلی زلفی گل)، دبیر کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری (آقای دکتر وحدت)، تمامی اعضا کارگروه و مدیران ارشد گروه سرمایه گذاری انتخاب، مجوز تاسیس صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی گروه انتخاب با نام اسنوا ونچرز صادر گردید. سهامداران صندوق پژوهش و فناوری سرمایه گذار
خطرپذیر شرکتی اسنوا ونچرز را شرکت انتخاب الکترونیک آرمان، شرکت دانش بنیان پیشتازان نوین مکعب سبز سپاهان و شرکت ارکان ساختار نوین ایرانیان تشکیل میدهند.

پیام بگذارید

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه وب شما استفاده می کند.
Home
Account
Cart
Search
مشاهده
کشیدن