صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی اسنوا

لوازم خانگی:

اولویت سرمایه‌گذاری صندوق اسنوا ونچرز در حوزه لوازم خانگی در محورهایی می‌باشد که بتوانند در جهت تکمیل و ارتقای زنجیره ارزش سازمانی گروه صنعتی انتخاب الکترونیک نقش آفرینی نمایند. این صندوق از تعامل و گفتگو با هر تیم و شبکه‌ای که بتواند در این چارچوب حرکت نماید، استقبال می‌نماید. صندوق اسنوا ونچرز به آینده امیدوار است و با عنایت به توانمندی‌ها و قابلیت‌های در دسترس گروه صنعتی انتخاب الکترونیک، می‌تواند در موفقیت و رشد سریع شرکت‌های سرمایه‌پذیر کمک نماید. برخی از مهمترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه لوازم خانگی را به شرح ذیل معرفی کرده و این فهرست می‌تواند همواره تغییر نماید.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت لوازم خانگی مراجعه فرمایید.

تولید لوازم خانگی کوچک

بومی سازی قطعات مورد نیاز در صنعت لوازم خانگی

موضوعات نوآورانه در جهت ارتقای فروش لوازم خانگی

موضوعات نوآورانه در جهت تولید نمونه سازی سریع

به بالای صفحه بردن