صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی اسنوا

سرمایه‌گذاری صندوق اسنوا ونچرز در حوزه لوازم پتروشیمی در محورهایی می‌باشد که بتوانند در جهت تکمیل و ارتقای زنجیره تامین گروه صنعتی انتخاب نقش آفرینی نمایند. تکمیل چرخه فرایندهای پتروشیمی مبتنی بر رفع نیازهای مرتبط در سبد محصولات گروه صنعتی انتخاب الکترونیک و به حداقل رساندن بازارهای خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده ناشی از آن از الویت‌های سرمایه گذاری صندوق اسنوا ونچرز می‌باشد.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید از طریق درگاه اقدام کنید.

به بالای صفحه بردن